Zdravá pôda, zdravá zelenia, zdraví ľudia

Ekologické pestovanie

Automatizácia

Komunita

Poctivo nemusí znamenať zničený chrbát

Agrokruh je systém, v ktorom je požiadavka na udržanie a podporu života v pôde i na jej povrchu rešpektovaná v maximálne možnej miere. Využíva ale neznásilňuje pravidlá rovnováhy mnohých foriem života vo voľnej prírode.  Plodná pôda musí obsahovať prospešné baktérie a živiny prospešné konkrétnemu typu pestovanej zeleniny. Tieto baktérie sa nachádzajú v pôde v hĺbke do 1m, pretože nedokážu prežiť konktakt s kyslíkom.

Moderné technológie, ktoré našu pôdu obrábajú fungujú na princípe prevracania hornej vrstvy pôdy. Každým zásahom moderných technológií veľká časť prospešných baktérií zahynie a pôda je zhehodnotená. Technológiu Agrokruh sme vyvinuli ako odpoveď na tento problém. Pôdu obrába mechanicky, avšak nezasahuje do prílišnej hĺbky a nepoškodzuje baktérie, vďaka ktorým je pôda hodnotná.

Pohľad na technológiu Agrokruhu

Autamotizovaný systém s vysokou presnosťou zásahu na ošetrovanú plochu poháňaný elektrickými motormi s nízkym príkonom. Základom systému je otočné rameno, ktoré spracúva plochu v špirále. Na otočné rameno pripevňujete prídavné zariadenia podľa toho, čo práve robíte.

Prídavné zariadenia môžu byť jednoduchšie, pasívne (iba silou pohybu ramena) ako sejačka, zavlažovacie zariadenie a podobne. Zložitejšie, aktívne zariadenia sú osadené vlastným elektromotorom, napríklad rekultivačný rýľovák, automatický sádzač, vyorávač zemiakov a ďalšie. Odskúšali sme už vyše 15 rôznych prídavných zariadení. Neustále ich vylepšujeme a zdokonaľujeme na základe skúseností získaných počas pestovania a aj vďaka zlepšujúcej sa kvalite pôdy.

Naše princípy

  • d
    Zdravá pôda
  • g
    Zdravá zelenina
  • g
    Zdraví ľudia

Filozofia

V dnešnej dobe je „čerstvá” zelenina, ktorá pochádza zväčša z kamiónov zo zahraničia, a v ktorej stále kontrolujú, či v nej nieje nad povolenú normu to, čo životu škodí, bežne prístupná.

Dobre pritom vieme, že o zeleninu so zaručenou výživovou kvalitou, dobrou cenou a dostupnú krátko po zbere, je na našom trhu veľký  a stále rastúci záujem, ale nie je žiadna ponuka, lebo takú nikto nepestuje.

A práve takýto cieľ, aby sa zelenina dala pestovať ekologicky aj ekonomicky trvalo udržateľným spôsobom, sledujeme už viac ako 30 rokov. Ale aby sa našli odvážlivci, ktorí by sa chceli živiť ekologickým pestovaním zeleniny na malých hospodárstvach, bola potrebná nová technológia. Z dnešného družstva Agrokruh Slovakia začal túto úlohu, vytvorenie novej technológie pre malých ekologických pestovateľov zeleniny, realizovať ako prvý ]. Šlinský. Ako profesionálny pestovateľ zeleniny si „na kolene“ poskladal prvé rameno systému Agrokruh.

S ďalšími partnermi, ktorým sa naša vízia tiež zapáčila a ktorí sa pridali, sme už vládali nainštalovať technológiu pre druhú farmu a rozšírili ekologickú zónu.

Desať rokov používania mechanickej verzie technológie nám potvrdilo,že pre rastliny aj pre pôdu je pre ekologické pestovanie mostová technológia tá správna cesta, ale sa aj ukázalo, že pri nej zostáva ešte príliš veľa práce na farmárove ruky a potrebné zmeny v pohybe nástroja sú prácne, zložité a niekedy až nemožné. Aby aj prácu, ktorá sa pri mechanickej verzii ešte vykonáva ručne, robili stroje, bolo treba inú technológiu, ktorá by vyhovovala aj pestovateľom.

Do družstva sa nám podarilo získať kybernetika so skúsenosťami, ktorý bol motivovaný potrebou vlastnej farmy a zo skromných finančných prostriedkov členov družstva nakúpil potrebné komponenty, skonštruoval aj vyrobil testovaciu verziu  kybernetického ramena, ktorú dnes, už patentovo chránenú, prezentuje družstvo Agrokruh Slovakia verejnosti. Táto testovacia verzia má okrem dĺžky ramena všetky parametre a vlastnosti stroja použiteľného na pestovanie.

Zo skúseností s mechanickou verziou môžeme konštatovať, že už súčasné parametre, ale najmä možnosti vývoja takejto konštrukcie, sú práve také, aké mostová technológia potrebuje, aby sa stala ideálnym nástrojom ekologického pestovania zeleniny pre malé farmy a vytvorila tak podmienky na ekologicky i ekonomicky trvalo udržateľné pestovanie zeleniny na malých farmách a tým aj podmienky uspokojenia dopytu po kvalitnej zelenine na našom trhu.

Sme presvedčení, že takáto technológia svojou všestrannosťou a variabilitou zatraktívni systém Agrokruh pre pestovateľov a zreálni predstavu, že zelenina vypestovaná na domácich, malých ekologických zónach môže byť v neďalekej budúcnosti na Slovensku na každom stole. Podľa skúseností z mechanickej verzie, aby jeden pestovateľ mohol uživiť svoju rodinu a vyprodukoval kvalitnú zeleninu pre 50 priemerných rodín, potrebuje na 15 kruhov päť ramien. Kybernetické vlastnosti stroja však môžu tieto čísla zmeniť a umožniť zvládnuť tú istú prácu s menším
počtom ramien.

Na pohodlné ovládanie nášho robota je ale potrebné ešte dotvárať softvér a vyvinúť aj ďalšie prídavné zariadenia, ktoré odpovedajú možnostiam takéhoto stroja.

Na to je potrebné s ramenom pracovať, získavať skúsenosti a zdokonaľovať jeho možnosti a užívateľský povrch softvéru pre jeho obsluhu na viacerých skúšobných pracoviskách.

Pretože pre jednotlivé farmy už kybernetickú technológiu vyrobiť vieme aj dnes, hľadáme motivovaných partnerov, ktorí majú odvahu, možnosti a schopnosti vytvoriť si svoju ekologickú zónu a začať používať s nami najmodernejšiu kybernetickú technológiu a získavať potrebné skúsenosti a získať aj výhody z toho plynúce.

Asi 10% povrchu zemskej súše sa využíva na produkciu potravín, čo v rozvinutých krajinách spravidla znamená, že po týchto plochách sa pohybuje voľne žijúca zver a  človek zväčša len ako vodič ťažkej poľnohospodárskej techniky. Raz budeme  produkovať všetky naše potraviny bez poškodzovania a zaťažovania životného prostredia, a potom sa ekologické poľnohospodárstvo bude prejavovať nielen produkciou kvalitných potravín, ale aj vznikom a ponukou príjemného a život podporujúceho životného prostredia.

Ekologické zóny so systémom Agrokruh na pestovanie zeleniny sa môžu stať prvým funkčným a účinným prejavom tohto budúceho vývoja. Ekologická zóna je priestor v ktorom je asi 95% plochy využívanej na poľnohospodársku produkciu a asi 5% na podporu aktivít, ktoré s ňou súvisia alebo vhodným spôsobom zvyšujú ekonomickú efektívnosť fungovania ekologickej zóny ako celku. Každá ekologická zóna bude mať nielen svojho farmára, ale aj svojich spotrebiteľov. Zo skúsenosti vieme, že svoju zónu občas naozaj s radosťou navštívia.

Spôsob pestovania s Agrokruhom znamená, že plocha ekologickej zóny okrem iného  zadržuje omnoho viac vody, pretože pôda v kruhoch i ich okolí nie je nikdy celá odhalená, burinu stačí pravidelne vykosiť a porast možno zavlažovať aj vstrekovaním vody priamo ku koreňom rastlín, čím sa zníži množstvo vody potrebné na zavlažovanie. Mikrobiológia pôdy, ktorá je dôležitá súčasť poznatkov ekologického farmára, sa začne meniť, zvyšuje sa biodiverzita životného prostredia, čo sú všetko okolnosti, ktoré synergicky zvyšujú kvalitu životného prostredia. Možnosti získajú aj
spotrebitelia a najmä deti, ktoré majú dnes príliš veľa podnetov zo smartfónov, navštíviť občas „svoju“ farmu a byť súčasťou toho, ako vzniká zo zeme to, čo nás živí.

Ekologické zóny sa tak môžu stať miestom pre zdravý život zeme, rastlín i ľudí.

Fotky z projektu

Náš tím

Ján Šlinský
„Ja pestujem zeleninu na jedenie, nie na predaj.“
V roku 1990 presadil na družstve podielové pestovanie zeleniny vo fóliovníkoch ako jedinú zmysluplnú formu organizovania práce nájomnou pracovnou silou v odvetví. Úspech tohto experimentu nebol dostatočnou príčinou na udržanie zeleninárskeho strediska a jeho pracovného miesta.Od roku 1991 začal samostatne “hospodáriť” s presvedčením, že doposiaľ aplikovaná agrotechnika, organizácia práce a odbytu zeleniny je v konečnom dôsledku bezperspektívnou a beznádejnou činnosťou.
„Vtedy sa už aj u nás začínalo hovoriť o ekologickom poľnohospodárstve. A ja som sa rozhodol, že to začnem aj robiť.“ ~ Ján Šlinský

Ján Šlinský
Peter Balašov
Vladimír Orosi
Miloš Horinka
Richard Koiš
Marian Beniač
Igor Šoltýs
Vlado Vaculik
g
Pridaj sa k zmene…